Psykosyntes

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.” – Roberto Assigioli

Psykosyntes

Psykosyntesen grundades av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assigioli (1888-1974) och är i dag en av den moderna psykologins skolor.

Assigioli var en av männen kring Freud men bröt med sin lärare och skapade sin egen psykoanalys. Han ansåg psykoanalysens bild av människan vara bristfällig. Istället för att fokusera på det sjuka ville Assigioli lägga fokus på det friska och varje individs fulla potential. En helhetssyn på människan där själ, kropp, psyke och intellekt står i nära samspel med varandra och hur det fungerar är avgörande för människans välbefinnande både psykiskt och fysiskt.

Psykosyntesen är en psykologi som förenar västerländskt analytiskt tänkande med österländsk filosofi och har sina grunder i psykoanalysen.

Det är en utvecklingsorienterad psykologi där helhetssynen på människan omfattas både av vår historia och våra outforskade höjder, den enorma potential som varje människa har.

Ett viktigt begrepp inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret. I psykosyntesen uppmanas människan att göra det omedvetna medvetet för att därifrån kunna göra medvetna val och på så sätt styra sitt eget liv. Att ha tillgång till sin egen vilja, att välja själv, är att vara fri.

Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential.

I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål.