Samtalsterapi

Alla har sina egna individuella skäl till att välja samtalsterapi.

Alla bär vi på en längtan efter hälsa och välbefinnande. Det finns ingen genväg dit utan det krävs en vilja till en varaktig förändring. Att välja samtalsterapi är ett åtagande att vilja växa och utvecklas som människa!

Ett personligt växande innebär frigörande av egna inneboende resurser. Detta frigörande är både fantastiskt och smärtsamt. Vill du växa? Vill du låta dina unika knoppar blomma?

Anledningarna till varför man söker samtalsterapi är många och varierande.

Du kanske:

  • längtar efter större balans i tillvaron eller efter förändring?
  • upplever stress, oro eller ångest
  • vill släppa taget om gamla tanke och beteendemönster
  • vill bearbeta olika former av livskriser eller bearbeta en sorg

Samtalsterapi

Kanske har du en längtan efter förändring. Du kan befinna dig i någon form av kris eller återvändsgränd. Du mår dåligt utan att förstå varför, behöver vägledning i en viss situation som du befinner dig i. Du vill utforska varför du uppträder på ett sätt som begränsar dig i vissa situationer. Du vill kanske helt enkelt utvecklas som människa.

Oavsett anledning till varför man söker samtalsterapi så får du i terapin möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är viktiga för just dig. Du lär känna dig själv på ett djupare plan och får möjlighet att växa och utvecklas som människa. Du ökar din medvetenhet kring dina egna tanke- och beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv och livet.

Som samtalsterapeut möter jag dig där du befinner dig. Vi utgår helt ifrån dig, vad du behöver och vad du vill att samtalsterapin ska vara för dig. Jag finns vid din sida och hjälper dig att reda ut dina tankar och känslor, så att du kan komma till nya insikter och gå vidare på egen hand.

Psykosyntesen har ett stort urval av olika metoder och tekniker som möjliggör att vi kan hitta en form som gagnar dina behov och utveckling bäst.

Som Auktoriserad samtalsterapeut går jag i regelbunden handledning. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och innehar ansvarsförsäkring. Jag arbetar under tystnadsplikt och har förbundit mig att följa HumaNovas etiska regler.

Till mig kan du komma för samtal under några enstaka tillfällen eller under en längre period. Varmt välkommen!