Parterapi

Parterapi med

Imago-kärlekens terapi 

Imago parterapi syftar till att återskapa och stärka tillit, kontakt och intimitet mellan parterna så att de bygger en trygg anknytning till varandra och sedan själva kan reda ut konflikter och problem. 

I Imagoterapin arbetar man till stor del med kommunikationen i relationen. Den verbala och den icke verbala. I en kärleksrelation behöver vi både kunna uttrycka kärlek samt lösa konflikter och prata om önskemål om förändring av beteenden. 

Drömmen om kärlek är vår djupaste längtan. När förälskelsen gått över är det inte ovanligt att man fastnar i negativa mönster. Trots att man tycker att man uttrycker sig tydligt så kan det upplevas som kritik och även om man inte vill bråka så kan man lätt hamna i återkommande gräl.

I Imagoterapin kan man se att den negativa utvecklingen ofta uppstår på grund av att man inte kommunicerar på ett optimalt sätt, samt att man vanligtvis har en omedvetenhet om hur sina unika rationella beteendemönster påverkar parrelationen. I terapin får båda parter också möjlighet att läka de sår som också är grunden till dessa beteendemönster, samt konflikter som uppstår.

Målet med Imagoterapin är att skapa trygghet och kontakt istället för avstånd och rädsla. En central del i Imago är strukturerad dialog som tränas och lärs ut under terapiprocessen. 

Syftet är att båda parter ska komma till tals och uppleva sig sedda och förstådda av sin partner. I terapin får man också möjlighet att förstå hur beteendemönster uppstått tidigare i livet och i barndomen. 

När man lärt sig kommunikationsvetktygen och fått en ny förståelse för både sig själv och varandra så har man en ny möjlighet att lösa konflikter och problem. Förhållandet kan få ett nytt djup och kärleken kan väckas igen. 

Andra relationer

I terapin kan du/ni också gå med någon annan person som du har en betydelsefull relation till. Det kan vara din mamma,  pappa, dotter, nära vän, kollega el. någon annan viktig person där du/ni ev. har behov av att reda ut konflikter, förbättra eller kanske  fördjupa er relation.